ЗАЩИТА НА GSM ОТ ПОДСЛУШВАНЕ

В последните няколко месеца започнаха да  се изнасят все повече данни за нерегламентирано подслушване на GSM апаратите. В някой медии бяха излъчени репортажи, показващи как става това. Най-достъпният метод за подслушване е чрез инсталиране на шпионски софтуер в GSM апарата. В момента на пазара се предлагат масово подобни софтуери на цени между 200 и 1000 лв. Няколко фирми предлагат инсталиране на софтуера и поемат гаранция върху работата на продукта. Какви са възможностите на подобни софтуери всеки може да види от множеството репортажи или от статиите „Врагът във вашия джоб”, публикувани в броеве 2, 3 и 4 на списание PROFESSIONAL.  При наличие на евтини и лесно достъпни начини за подслушване, резонен става въпроса за защитата на информацията и данните обработвани, предавани и съхранявани в GSM апаратите slimming pills.
Шпионските софтуери работят по три основни начина.
Събират информацията от разговорите, SMS, паметта, GPS, камерата и т.н. от заразения телефон и в даден момент през GPRS изпращат информацията до друг телефон или сървър. В този случай информацията се предава след приключване на разговорите, в паузите, когато телефона не се използва.
Вторият начин е чрез откриване на паралелна конферентна връзка. В този случай при провеждане на разговори, шпионския софтуер принуждава телефона да открие втора линия и така телефонът предава едновременно информация и на трети абонат. Тогава разговорите се подслушват в реално време.
Третият начин е чрез дистанционно активиране на стандартния звуков канал на телефона, когато апарата е в покой и не се използва. Този начин се използва за подслушване разговорите около телефона и за извличане на информация от паметта.
Има софтуери, които използват комбинация от трите начина.
Защитата от подслушване би следвало да се основава на откриване на демаскиращите признаци за присъствие и работа на шпионски софтуер и на пресичане пътищата за достъп до информация.
Основен демаскиращ признак е включването и работата на телефона без знание на използващия го. Понеже шпионските софтуери извършват това незабелязано, за регистрирането на подобен факт е необходима апаратура или определени действия.
Едно от възможните устройства е индикатор на излъчването. Подобни индикатори се продават свободно, проблемът е с фалшивите сигнали, на които реагират опростените и евтини модели. Необходимо е индикатора да е специализиран за индикиране на видовете протоколи за пренос на данни и честоти, използвани от телефона. Някой индикатори включват автоматично и звуков сигнал с бял шум, като по този начин блокират микрофона на телефона.
Втори способ за откриване, а понякога и блокиране работата на шпионски софтуер е чрез поставянето на предплатена SIM карта. Някой от шпионските софтуери се настройват към определен номер и спират да работят след промяна на номера или няколкократно рестартиране на телефона чрез изваждане на батериите. С промяната на номера и рестартирането на телефона има голяма вероятност да се блокира работата на софтуера. При използване на предплатена SIM карта в зависимост от мобилния оператор получавате SMS с остатъка по сметката, след всяко действие с телефона, изискващо достъп до мрежата и взимащо пари от сметката. Ако при телефон, оставен дълго време в покой се получат едно или няколко последователни съобщения за намаляване на сметката, това означава, че телефона работи без знание на собственика и вероятно е заразен със шпионски софтуер.
Третият способ е чрез изследване на сметките. Изследването на изходящите разговори, както и трафика в интернет, може да покаже обем на трафика, не съответстващ на проведените разговори, както и връзки с непознати номера или по-чести от реалното свързвания с познати номера. Този способ е подходящ за лица или телефони с малко провеждани разговори и нисък или почти никакъв трафик в интернет.
Четвърти способ – проверка, включена ли е възможността за водене на конферентни разговори и изключване на същата. По този начин ще се блокира работа на софтуер, основаващ се на подслушване чрез създаване на конферентна връзка.
Пети способ е инсталирането и използването на антивирусен софтуер. В интернет се предлагат антивирусни софтуери за почти всички операционни системи използвани в мобилните телефони. Ефективността на такъв софтуер е както на всяка антивирусна програма. Ефективен за познатите и не ефективен за непознатите шпионски  софтуери. Освен това не всяка програма се разпознава като вирус.
Шести способ за защита е посещение при специалист. В този случай се извършва преглед на работата на телефона, използват се методи за откриване, блокиране или премахване на шпионски програми. След приключването работата по телефона, специалистът трябва да даде и препоръки относно начина на работа с GSM апарата за недопускане на ново заразяване.
Характерно за шпионския софтуер е, че се инсталира по-лесно на телефони с операционна система и естествено на смартфони. Принципа е следния – колкото по-добър и с повече екстри е телефона, толкова по лесно се заразява с шпионски софтуер.
На телефон без достъп до интернет, без операционна система, без BLUETOOTH и други безжични модеми е почти невъзможно да се инсталира и пусне да работи шпионски софтуер.
На всяко действие рано или късно се появява противодействие. Защитата от подслушването е възможна, но зависи от подготовката и възможностите за противодействие на подслушваните лица. Наличието на знания и формирането на навици помага за справяне с проблема. Дадените по-горе способи са сравнително лесни и с ниска себестойност, което ги прави приложими за широк кръг от лица.

Leave a reply